پارچه های گیاهی بهتر است یا حیوانی؟

این سوال ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده که واقعا کدام یک از الیاف طبیعی یا حیوانی برای پوشش بهتر هستند. پارچه گیاهی و حیوانی جزو الیاف طبیعی به شمار می آیند و هر دو با داشتن ویژگی های مفید و خاص … ادامه خواندن پارچه های گیاهی بهتر است یا حیوانی؟