فست فشن Tag

فست فشن (واژه ای که از فست فود به معنای غذای سریع گرفته شده است) یا مد سریع که هر ساله منجر به دور ریختن کوهی از لباس می شود و تأثیر زیادی بر محیط زیست دارد. این شرکت های تولید پوشاک یعنی فست فشن...