لباس نخ پنبه Tag

استفاده از الیاف طبیعی تاریخی دیرینه در زندگی بشر دارد و شاید به نوعی بتوان گفت که اولین الیافی که بشر توانست از آن ها برای خود لباس و پوشش تولید نماید، الیاف گیاهی بودند. پنبه یکی از پر مصرف ترین و قدیمی ترین الیاف...